artboard-25.png

"Sv. Mikuláš naděluje"

II. ročník benefiční elektronická aukce pro Domácí hospic sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí od svaté Kateřiny do svatého Mikuláše (od 25. 11. do 6. 12. 2023)

Vydražením předmětu či díla podpoříte Domácí hospic sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Finance shromažďované v rámci dražby na sbírkovém účtu, schváleného Krajském úřadem Vysočina v Jihlavě, budou použity na nákup dalších kompenzačních pomůcek, koupi „hospicového auta“ či náklady spojené s provozem našeho hospicového zařízení, jako jsou třeba energie a pronájem prostor zázemí.

Zároveň získáte hodnotný umělecký či užitný dárek pro sebe či pro své blízké.

Děkujeme vám.

Více informací o Domácím hospici sv. Mikuláše naleznete na Domácí hospic sv. Mikuláše – Velké Meziříčí